sản phẩm

Lợi ích thiết thực từ điện mặt trời

Quy mô hệ thống 20kW 80kW 100kW 200kW
Điện tạo ra/tháng 2.400 kWh 9.600 kWh 12.000 kWh 24.000 kWh
Giảm phát thải CO2/tháng 1.587 kg 6.348 kg 7.934 kg 15.869 kg
Tương đương cây xanh trồng được 70 280 350 699

Vì sao nên chọn ENERGY E&T Solar?

Dự án đã thực hiện

Tấm Pin mặt trời

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Biến tần

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Biến tần độc lập

Biến Tần Độc Lập Growatt 10Kw

Giá: liên hệ

Biến tần độc lập

Biến Tần Độc Lập Growatt 3kw

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Máy nước nóng NLMT

Đối Tác